Adatkezelés

Az EVA Style Kutyaruházat webáruház böngészésével és használatával Ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a webáruház használatára és szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési elveket és annak minden pontjával egyetért!
Egyet nem értés esetén a rendszert nem használhatja!

Az alábbi Adatvédelmi szabályzat célja tájékoztatás nyújtása az Ön részére arról, hogy hogyan használjuk a személyes adatait, amellyel kapcsolatosan megfelelünk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) és az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) szigorú követelményeinek.
 

Üzemeltetői / Szolgáltatói adatok

·         Cégnév: Nagy Józsefné EV

·         Székhely: 2000 Szentendre, Huba utca 2/A.

·         Adószám: 68737182-1-33

·         Szerződés nyelve: magyar

·         Elérhetőség: info@kutyaruhazat.hu

·         Telefon: +36 20 / 218 88 54

 

Szolgáltató az alábbiakban tájékoztatja a Felhasználókat az EVA Style Kutyaruházat által nyújtott szolgáltatás részeként, illetőleg az azzal összefüggésben folytatott adatkezelésekkel kapcsolatban az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendeletével (a továbbiakban: GDPR) összhangban.

 

Az EVA Style Kutyaruházat által nyújtott valamennyi szolgáltatás esetében az adatok kezelését maga a Szolgáltató végzi.

 

A személyes adatait csak olyan körben gyűjtjük és használjuk fel, amelyben az szükséges a weboldal működéséhez és a tartalmaink és szolgáltatásaink nyújtásához, például, amikor regisztrál a weboldalunkon, bejelentkezik a már meglévő vásárlói fiókjába vagy termékeket rendel. A személyes adatait kizárólag az Ön hozzájárulásával gyűjtjük és használjuk fel. Ez alól kivétel, amikor nem lehetséges az előzetes hozzájárulás beszerzése bizonyos körülmények miatt és az adatkezelést jogszabály teszi lehetővé.

A személyes adatai biztonsága kiemelkedően fontos számunkra. Ezért megtesszük a technikai és szervezési intézkedéseket, hogy megvédjük az általunk kezelt adatait, így megelőzve az elveszésüket, vagy harmadik személyek visszaéléseit.

 

 

Jelen Adatkezelési tájékoztatóban Felhasználó/Megrendelő alatt értjük azokat, akik az EVA Style Kutyaruházat szolgáltatását igénybe veszik vagy vették.

 

1.       Milyen személyes adataidat, meddig kezeljük az EVA Style Kutyaruházat szolgáltatás rendszerében, mire használjuk őket, és milyen felhatalmazás alapján?

 

A személyes adatait a következő célokra gyűjtjük, kezeljük és használjuk fel:

• Szerződések létrehozása és teljesítése 
• Ügyfélszolgálat és támogatás, kapcsolattartás a nyújtott szolgáltatás gördülékeny teljesítése végett

Az Önről gyűjtött adatok:

·         Név

·         Cím (szállítási és számlázási cím)

·         Telefonszám

·         e-mail cím

Valamennyi adat, amelyet Önről gyűjtünk a megrendelés teljesítéséhez, szállításához, illetve az esetleges telefonos/e-mailen történő egyeztetéshez szükséges.

 

Regisztráció:

A weboldalunkon felkínáljuk Önnek a lehetőséget, hogy regisztráljon a személyes adatai megadásával. Ezeket az adatokat egy űrlapon adja meg, amely megküldésre kerül részünkre és ezeket az adatokat tároljuk. Az elvégzett regisztráció szükséges a szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés előkészítéséhez és így a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontján alapszik. 

A szerződések megkötéséhez és teljesítéséhez szükségünk van az adott helyzettől függő kapcsolattartási adatokra, például név, szállítási cím, számlázási cím, e-mail-cím és a választott fizetési módra vonatkozó információra. Szintén felhasználjuk az adatait a vásárlói adataink kezeléséhez, hogy csak pontos adatokat tároljunk. Az elírások megelőzése és annak biztosítása érdekében, hogy a megrendelt termékek tényleg elérjenek Önhöz, ellenőrizzük a megadásakor, hogy a címe teljes és helyes. 

Megrendelések látogatóként:
Önnek lehetősége van látogatóként megrendelést leadni. Ha a megrendelésnek ezt a módját választja, úgy nem kell regisztrálnia a megrendelése leadása előtt. Kérjük, vegye figyelembe, hogy jövőbeni rendelések esetén újra meg kell majd adnia az adatait. 

A látogatói megrendelésekhez megadott adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint a szerződés teljesítése érdekében gyűjtjük, kezeljük és használjuk fel.

Az Ön által megadott valamennyi adatot mindaggig tároljuk, míg azoknak törlését elektronikus üzenetben az info@kutyaruhazat.hu címre nem kezdeményezni.

 

Az adatkezelésünk jogalapjai az alábbiak:

a) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a felhasználó megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez;

b) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó mint érintett az egyik fél;

c) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

d) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges

e) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. §-a által biztosított adatkezelési engedély, amely szerint a Felhasználó hozzájárulása nélkül kezelhetők a Felhasználók természetes személyazonosító adatai (név, születési név, anyja születési neve, születési hely és idő) és lakcíme az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából, továbbá a Felhasználó hozzájárulás nélkül kezelhetők a Felhasználó természetes személyazonosító adatai, lakcíme, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatok az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából (a továbbiakban: Elkertv.)

 

2.       Milyen adatokat gyűjtünk Önről automatikusan, és ez milyen hatással lehet Önre?

 

Szolgáltatásunk használata során apró programokat, úgynevezett sütiket vagy cookie-kat és hasonló technológiákat alkalmazunk az eszközén, hogy segítsük az azonosítását, hogy segítsünk adatainak felismerésében, hogy ne kelljen mindig újra beírni azokat, hogy javítsuk a  felhasználói élményt, növeljük a szolgáltatásnyújtásunk biztonságát, hatékonyságát. Ezeket az adatokat nem a felhasználó adja meg, hanem mi gyűjtjük Önről az EVA Style Kutyaruházat által nyújtott szolgáltatás igénybevétele során. Nálunk kezelt adatai alapján profilozásra nem kerül sor, illetve automatikus döntéshozatalra sem. Alkalmazunk továbbá olyan apró programokat, amelyek megjegyzik, hogy mikor lépett be utoljára az online felületünkre, és eltárolják bejelentkezési adatait, hogy a legközelebbi visszatéréskor felismerjék azokat és gyorsabbá tegyék a belépést.

 

3.       Ki kezeli a személyes adataidat, és ki fér hozzá azokhoz?

 

Adatkezelő és egyben adatfeldolgozó:

 

·         Nagy Józsefné EV

·         Székhely: 2000 Szentendre, Huba utca 2/A.

·         Adószám: 68737182-1-33

·         Elérhetőség: info@kutyaruhazat.hu

·         Telefon: +36 20 / 218 88 54

 

Az EVA Style Kutyaruházat webáruházban rendelt termékek szállítását a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. végzi Nagy Jószefné EV és a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. között létrejött szerződés szerint.

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.

Cégjegyzékszám: 13-09-111755

Adószám: 12369410-2-44

 

A GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. részére csak a szállítás teljesítéséhez elengedhetetlen adatok átadása történik meg:

·         Megrendelő neve

·         Megrendelő címe

          Kapcsolattartó neve·        

          Kapcsolattartó telefonszáma

·         Kapcsolattartó e-mail címe

 

A csomagok szállítását, a kapcsolattartást és a számlázást az A-K Trans Kft. végzi, míg a felvett csomagok fuvarozása a GLS General Logistics Systems rendszerében történik.

A-K Trans Kft.

2314 Halásztelek, Puskás Tivadar u. 38.,

adószám: 14236282-2-13

Az A-K Trans Kft. részére csak a szállítás teljesítéséhez elengedhetetlen adatok átadása történik meg:

·         Megrendelő neve

·         Megrendelő címe

          Kapcsolattartó neve·        

          Kapcsolattartó telefonszáma

·         Kapcsolattartó e-mail címe

 

Az EVA Style Kutyaruházat webshop tárhelyét a Weblapgyár Kft. biztosítja, illetve magának a webshopnak a fejlesztését a végzi, mint adatfeldolgozó.

Weblapgyár Kft.
Weblapgyár Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

2074 Perbál, Kossuth utca 15.

Cégjegyzékszám: 13-09-157617

Adószám: 23979422-2-13

4.       Ki az Adatkezelő adatvédelmi felelőse és mik az elérhetőségei?

Az Adatkezelőnél nem került sor adatvédelmi tisztviselő kinevezésére a GDPR rendelet előírásainak értelmében.

5.       Kinek továbbítjuk a személyes adataidat?

Személyes adatait Adatkezelő nem továbbítja a GDPR rendeletben nem részes, a GDPR értelmében vett harmadik országba, azokat csupán a 3. pontban megnevezett adatfeldolgozóknak, az ott részletezettek szerint továbbítjuk.

6.       Milyen jogai vannak a személyes adatai kezelésével kapcsolatban és hogyan biztosítjuk azok gyakorlását?

a) Hozzáférési jog: tájékoztatást kérhet arról, hogy milyen adatait, milyen célra, mennyi ideig kezeljük, kinek adjuk át, honnan származnak az általunk kezelt adatai. Amennyiben a hozzáférési jog gyakorlása és az ilyen kérelem egyértelműen megalapozatlan, vagy ismétlődő jellege miatt túlzónak minősül (túlzónak tekintendő a naptári évente 2 tájékoztatás kérést meghaladó gyakoriságú tájékoztatás kérés ugyanazon adatkörre vonatkozóan), valamint minden további másolat kéréséért adminisztrációs díjat számítunk fel, amelynek mértéke: 10.000,- Ft /alkalom.

b) Helyesbítési jog: ha adatai változnak, vagy rosszul rögzítettük őket, kérheti adatai helyesbítését, javítását, pontosítását.

c) Törlési jog: a jogszabályban meghatározott esetekben kérheti, hogy az általunk kezelt adatait töröljük.

d) Adatkezelés korlátozásához való jog: a jogszabályban meghatározott esetekben kérheti, hogy az adatkezelést korlátozzuk.

e) Tiltakozáshoz való jog: a jogos érdeken alapuló adatkezelés esetében tiltakozhat adatai kezelése ellen, ilyen esetben adatait nem kezeljük tovább.

f) Adathordozhatósághoz való jog: kérheti adatai hordozását, amely joga gyakorlásával kérheti, hogy a jogszabályban meghatározott típusú adatait adjuk ki részére, vagy ilyen külön kérése és felhatalmazása alapján adjuk át közvetlenül más, általa megjelölt szolgáltatónak. Fenti kérelmeit elektronikusan, ügyfélszolgálati e-mail címünkre (info@kutyaruhazat.hu) küldött elektronikus levélben terjesztheti elő, ilyen kérelem benyújtása esetén a jogszabályban meghatározottak szerint járunk el és egy hónapon belül tájékoztatjuk arról, hogy milyen intézkedéseket hoztunk a kérelme alapján.

g) Hozzájárulás visszavonásához való jog: amikor adatait hozzájárulása alapján kezeljük, akkor bármikor joga van a hozzájárulását visszavonni, amely azonban nem érinti a hozzájárulása visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűségét. Hozzájárulását elektronikusan, ügyfélszolgálati e-mail címünkre (info@kutyaruhazat.hu) küldött elektronikus levélben vonhatja vissza.

h) Panasz jog: amennyiben adatkezelésünkkel kapcsolatban jogsérelem érte, joga van panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti hatósághoz:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Honlap: http://naih.hu

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefonszám: +36 (1) 391-1400

A fentieken túlmenően továbbá a Fővárosi Törvényszék előtt keresetet indíthatsz Nagy Józsefnével szemben a személyes adatok védelme megsértése esetén.

 

7. Hogyan biztosítjuk adatai biztonságát?

A rendszereink, szoftvereink fejlesztése során már a tervezési folyamatba beépítjük az adatvédelem és adatbiztonság követelményeit, amelyet a fejlesztés során folyamatosan biztosítunk. A szoftverfejlesztés során elválasztjuk egymástól a fejlesztői/teszt környezetet és az éles környezetet, teszt és éles adatokat, a tesztelés során a személyes adatokat lehetőség szerint deperszonalizáljuk.

A fizikai adatbiztonság megteremtése érdekében biztosítjuk nyílászáróink megfelelő záródását és védelmét, szigorú látogatási és belépési előírásokat alkalmazunk a látogatókra vonatkozóan. A papír alapú, személyes adatokat tartalmazó dokumentumokhoz csak  az adatkezelő férhet hozzá.

 

7.       Mit teszünk, ha adatvédelmi incidens következik be nálunk?

A jogszabályoknak megfelelően bejelentjük a felügyeleti hatóságnak az adatvédelmi incidenst a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül, és nyilvántartást is vezetünk az adatvédelmi incidensekről. A jogszabály által meghatározott esetekben pedig az érintett felhasználókat is tájékoztatjuk róla.